Saijo Denki พัฒนา GPS Inverter เตรียมพร้อมเข้าสู่ยุค 4.0
      GPS Inverter เรียกได้ว่า เหนือกว่าเครื่องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์ทั่วไป (Inverter) อีกระดับ ด้วยการประยุกต์ทั้ง 3 เทคโนโลยี คือ GPS + IoT + Inverter เข้าด้วยกัน โดยเทคโนโลยี GPS คือเทคโนโลยีที่ทำให้เราและเครื่องปรับอากาศรู้ตำแหน่งพิกัดของตัวเอง IoT คือ Internet of Things ความสามารถที่ทำให้เครื่องปรับอากาศต่ออินเตอร์เน็ตได้ (Internet) และอินเวอร์เตอร์ (Inverter) คือสุดยอดเทคโนโลยีประหยัดพลังงาน

Saijo Denki ปลื้มสื่อญี่ปุ่นสนใจนวัตกรรมระบบอินเวอร์เตอร์
ประเทศญี่ปุ่นถือเป็นหนึ่งในประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำที่มีนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีซึ่งให้ความสำคัญในเรื่องคุณภาพสินค้า คุณภาพการผลิต และเทคโนโลยี ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นประเทศที่มีมาตรฐานคุณภาพสูงมาก ประเทศญี่ปุ่นถือเป็นประเทศที่ยากที่สุดใน การนำเข้าเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากมีผู้ผลิตในประเทศที่เข้มแข็ง ซึ่งมีฐานการผลิตทั้งในประเทศซึ่งมีประสบการณ์การผลิต และการพัฒนาเทคโนโลยีที่ยาวนาน และมีฐานการผลิตที่ต่างประเทศซึ่งมีค่าแรงต่ำอยู่ทั่วโลก ซัยโจ เด็นกิ เป็นบริษัทคนไทยรายแรกที่ขายสินค้าเครื่องปรับอากาศด้วยคุณภาพสินค้าสูงด้วยเทคโนโลยีระบบอินเวอร์เตอร์อัจฉริยะจนคนญี่ปุ่นให้การยอมรับเป็นครั้งแรก นอกจากนี้ยังเป็นเรื่องที่น่ายินดีสำหรับคนไทยที่สินค้าชอง ซัยโจเด็นกิ ได้รับการยอมรับจากหนังสือพิมพ์ขนาดใหญ่ที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในประเทศญี่ปุ่นอย่าง นิคเคอิ ชิมบุน (Nikkei Shimbun) ที่ได้ลงข่าวเกี่ยวกับนวัตกรรมเทคโนโลยีระบบอินเวอร์เตอร์อัจฉริยะของ ซัยโจ เด็นกิ
อ้างอิงจาก หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2558
URL : http://www.thairath.co.th/content/486539Who are we?
      ซัยโจ เด็นกิ คือแบรนด์เครื่องปรับอากาศอันดับต้นๆ ของประเทศไทย ที่ก่อตั้งขึ้นในเมือง Osaka ประเทศญี่ปุ่น ในปี 1987 โดยการร่วมมือกันระหว่าง คุณสมศักดิ์ จิตติพลังศรี และ Mr.Harada Senior โดยมุ่งมั่นพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศในประเทศไทย ให้มีความทัดเทียมต่างชาติ ด้วยการคิดค้นนวัตกรรมประหยัดพลังงานและระบบฟอกอากาศให้มีความโดดเด่นเป็นพิเศษ จนมีสิทธิบัตรกว่า 50 เทคโนโลยี เช่น GPS Inverter ที่ใช้เทคโนโลยี IoT ประยุกต์ Smartphone เข้ากับเครื่องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์, แอร์ฟอกอากาศโอโซน Turbo A.P.S ที่นำเอาเทคโนโลยีฆ่าเชื้อโรคที่ใช้ในห้องผ่าตัดมาให้ในแอร์บ้าน

vision

วิสัยทัศน์

Mission

พันธกิจ

ด้านลูกค้า
มุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจของลูกค้าสูงสุด ทั้งในด้านการบริการ และคุณภาพสินค้า
ด้านคุณภาพ
มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพสินค้าให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคสูงสุด
ด้านนวัตกรรม
มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพสินค้าให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคสูงสุด
ด้านพนักงาน
มุ่งมั่นพัฒนาความสามารถการทำงานของพนักงานระดับมืออาชีพอย่างต่อเนื่อง
และพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานอย่างต่อเนื่อง
ด้านสังคม
มุ่งมั่นตอบแทนสังคม โดยการทำนุบำรุงศาสนา การศึกษา การวิจัย และพัฒนาของประเทศ