แจ้งปัญหา
GPS INVERTER / INTELLIGENT INVERTER

ดาวน์โหลดและติดตั้งแอพพลิเคชั่น

สมัคร / เข้าสู่ระบบ Application

เปิด Application ที่ได้ดาวน์โหลดไว้

กรอกรายละเอียดปัญหาที่พบ

1. ค้นหา Application ใน Play Store / App Store ด้วยคำค้นหาว่า "Saijo Denki App"
2. กด "Install"