แอร์ขนาดกลาง

Inverter Sure SSU

ทนทาน ประหยัดไฟสูง ด้วยระบบอินเวอร์เตอร์

Super SSU

ประหยัดไฟสูง เย็นจัด เกินบีทียู

Turbo SSC

เงียบสนิท พร้อมฟอกอากาศด้วยโอโซน

Turbo SF

ทนทาน เงียบ ประหยัดไฟสูง