แอร์ท่อลม

Slim Duct
ติดตั้งง่าย เย็นจัด เกินบีทียู